Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Informacja prawna

Informacja prawna

Wydawca
Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

ul. Pożarowa 6
03-309 Warszawa
Polska

T +48 22 34 09 100
F +48 22 34 09 280
sekretariat.is-polska@bilfinger.com

NIP: 521 32 18 636
KRS: 0000138008, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 1 000 000 PLN

Zarząd
Leszek Jankowski – Prezes - Dyrektor Generalny

Design
Lingner Consulting New Media GmbH
Rosenberg 1
74072 Heilbronn
www.lingner.com