Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Historia

Historia

2013W wyniku połączenia spółek BIS MainServ i BIS Izomar powstaje firma Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
BIS MainServBIS Izomar
2012Przejęcie wydzielonej części przedsiębiorstwa
BIS Industrietechnik Polska Sp. z.o.o
(lokalizacje Wrocław, Kostrzyn, Poznań)
 
2007Zmiana nazwy R&M MainServ Sp. z o.o. na BIS MainServ Sp. z o.o.Zmiana nazwy R&M Izomar Sp. z o.o. na BIS Izomar Sp. z o.o.
2006Koncern Rheinhold & Mahla AG zmienia swoją nazwę na Bilfinger Industrial Services AG.
2004Zakup większościowego pakietu udziałów EW Services Sp. z o.o. przez koncern Rheinhold & Mahla AG. Zmiana nazwy spółki na R&M MainServ Sp. z o.o.
2003Przejęcie obsługi instalacji nawęglania w obiektach Elektrociepłowni Warszawskich S.A. (obecnie PGNiG Termika) wraz z pracownikami. Kontrakt był efektem wygranego przetargu publicznego.
2002Niemiecki koncern Bilfinger AG z siedzibą w Mannheim obejmuje większościowe udziały w Rheinhold & Mahla AG.
Outsourcing działalności serwisowo - remontowej dla Elektrociepłowni Warszawskich S.A (obecnie PGNiG Termika); rejestracja spółki zależnej pod nazwą EW Services Sp. z o.o. (100% udziałów EW S.A)
2001Wchodzimy w struktury Koncernu Rheinhold & Mahla AG z siedzibą w Monachium. Zmienia się nazwa firmy na R&M Izomar Sp. z o.o.
1991Rozpoczynamy realizację robót za granicą - wykonujemy izolację elektrofiltra na budowie INKOO w Finlandii. Wykonujemy pierwszy projekt wraz z realizacją kabin dźwiękochłonnych wzbudnic dla turbin nr 7 i 10 w Elektrowni Kozienice S.A.
1990Na bazie 70 osobowego oddziału firmy państwowej powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Izomar Sp. z o.o. W tym też roku otrzymujemy pierwsze zlecenie z Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie na izolacje elektrofiltrów i kanałów spalin na kotłach OP-230.