Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Diagnostyka materiałowa

Diagnostyka materiałowa

Oferujemy:

  • badania radiograficzne złączy spawanych i materiałów;
  • badania ultradźwiękowe złączy spawanych i materiałów;
  • pomiary grubości ścianek elementów jednostronnie dostępnych grubościomierzem ultradźwiękowym;
  • badania magnetyczno - proszkowe;
  • badania penetracyjne;
  • badania wizualne, w tym endoskopowe;
  • pomiary metrologiczne;
  • pomiary twardości twardościomierzem przenośnym;
  • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń;
  • ekspertyzy poawaryjne urządzeń.