Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Wibrodiagnostyka

Wibrodiagnostyka

Oferujemy

  • pomiary drgań wraz z oceną stanu dynamicznego maszyn;
  • diagnozowanie nieprawidłowości w pracy urządzeń wirujących;
  • wydawanie zaleceń eksploatacyjnych i remontowych;
  • projektowanie i wdrażanie systemów monitorowania drgań maszyn,
  • stała obsługa serwisowa w zakresie pomiarów i oceny stanu technicznego maszyn wirujących, w tym prowadzenie baz danych o urządzeniach,
  • kompleksowe ekspertyzy przypadków.