Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
System Compliance

System Compliance

W Bilfinger przestrzeganie zasad etycznych jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania i ładu korporacyjnego. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy zunifikowany System Compliance. W ten sposób wychodzimy naprzeciw rosnących wymagań międzynarodowych standardów biznesowych.

Zasady Compliance

Przepisy w zakresie Compliance zostały wprowadzone w całej grupie 1 listopada 2012 roku. Kodeks postępowania opisuje w szczegółowy sposób zasady naszego zachowania. Wytyczne zawierają określone instrukcje dotyczące kwestii uczciwej konkurencji w relacji z partnerami biznesowymi.

Komunikacja i szkolenia

Dzięki Bilfinger Compliance Communications, platformy wdrożonej w 2012 roku, pracownicy na całym świecie mogą zadawać pytania za pośrednictwem telefonu lub intranetu w ich ojczystym języku. Pytania te są rozpatrywane przez odpowiedni Zespół Compliance. System służy też do zgłaszania incydentów zgodności zaobserwowanych przez pracowników, w razie potrzeby anonimowo. Informatorzy wewnętrzni zyskują pełną ochronę przed ewentualnymi represjami, zaś dobrowolne ujawnienie wykroczenia jest zawsze korzystne dla pracownika.

Osoby spoza firmy, takie jak klienci, dostawcy, podwykonawcy lub usługodawcy również mogą zgłaszać wykroczenia poprzez system Bilfinger Compliance Communications. W razie potrzeby, raporty te również mogą mieć formę anonimową.

Nowe zasady Compliance zostały opracowane w 22 językach i rozesłane do wszystkich pracowników. Ich wprowadzeniu towarzyszyła kampania informacyjna i szereg szkoleń wspieranych przez nowo opracowany program e-learningu.

Organizacja Compliance

Kompetentny zespół funkcjonariuszy compliance w sposób zdecentralizowany pozwala obsługiwać istotne procesy zgodności. Zespół współpracuje ściśle z Zarządem spółki, obsługując szceble wykonawcze i menedżerskie. Opiniuje w sytuacjach, gdy pojawia się element niepewności i pomaga wszystkim pracownikom spełniać wymagania wewnętrzne.

Dyrektorzy ds. Compliance uczestniczą w obsłudze, projektowaniu i dalszego rozwoju systemu wraz z Komitetem Compliance, który zbiera się regularnie i składa się z szefów działów prawnych, audytu wewnętrznego i zasobów ludzkich.

Przestrzeganie regulaminu Compliance

Systemy kontroli, które wdrożyliśmy podlegają rutynowym i specjalnym kontrolom przez audyt wewnętrzny. W ramach monitoringu stosunków biznesowych zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie stron trzecich w procesie pozyskania nowych zleceń.

Dzięki bezpośrednim zgłoszeniom oraz raportom kwartalnym Rada Nadzorcza otrzymuje aktualne dane na temat rozwoju sytuacji w obszarze zgodności.

Aktywne zbieranie informacji na temat naruszeń zgodności poprzez własne dochodzenia, powiadomienie właściwych organów i współpraca z nimi pozwala osiągnąć pełną transparentność procesów w organizacji.

Wszelkie wykryte uchybienia spowodują konsekwencje dla zaangażowanego personelu i doprowadzą do wdrożenia zapobiegawczych środków organizacyjnych.

Ustalenia wewnętrzne otrzymane w formie zgłoszeń, ich weryfikacja w innych systemach, a także oceny z zewnętrznych specjalistów prowadzą do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszego systemu zgodności.