Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Outsourcing utrzymania ruchu

Outsourcing utrzymania ruchu

Głównym celem strategicznym Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest zbudowanie, poprzez outsourcing usług, sieci firm obsługujących Klientów w zakresie utrzymania ruchu.

Droga do realizacji tego celu prowadzi przez następujące formy outsourcingu utrzymania ruchu:

 • przejęcie wydzielonej części przedsiębiorstwa,
 • zakup udziałów w spółkach świadczących usługi utrzymania ruchu u Klienta,
 • zbudowanie organizacji utrzymania ruchu u Klienta od podstaw

Outsourcingu poprzedzony jest następującą analizą procesu utrzymania ruchu, przygotowania oferty i planu wdrożenia:

Procedury wdrażania outsourcingu usług

Projekt wstępny obejmuje następujące działania:

 • Opis projektu i sprawdzenie ogólnych warunków wykonalności usługi utrzymania ruchu u Klienta
 • Zdefiniowanie zakresu oraz sformułowanie zadań i celów projektu
 • Dobór zespołu projektowego (w fazie analizy i przygotowania koncepcji)

Analiza wykonalności usługi utrzymania ruchu:

 • Określenie celów Klienta
 • Zdefiniowanie obszarów, które należy zbadać oraz parametrów badania
 • Ocena stanu faktycznego (szczegółowy audyt) wybranych obszarów
 • Analiza ryzyk
 • Analiza i ocena danych technicznych i organizacyjnych Klienta
 • Ocena mocnych i słabych stron / analiza SWOT / organizacji

Przygotowanie koncepcji świadczenia usługi obejmuje:

 • Opis wyników audytu technicznego i analizy wykonalności
 • Opracowanie zaleceń i miar optymalizacji utrzymania ruchu
 • Wycenę wykazanych potencjalnych oszczędności
 • Zdefiniowanie możliwych wariantów dla przyszłej organizacji
 • Ocenę jakościową przydatności i porównanie efektów ekonomicznych w/w wariantów
 • Opracowanie planu działań wdrożenia usługi utrzymania ruchu
 • Przygotowanie propozycji biznesowej / oferty handlowej

Podjęcie decyzji obejmuje:

 • Prezentację wyników audytu i rekomendacja rozwiązań
 • Prezentację propozycji biznesowej / oferty handlowej
 • Negocjacje i podjęcie decyzji przez Klienta
 • Jeżeli decyzja jest pozytywna to następuje:
  - wspólna decyzja dotycząca ram prawnych jednostki świadczącej usługę utrzymania ruchu
  - zdefiniowanie ostatecznego zakresu usług
  - sformułowanie kontraktu
  - zawarcie kilkuletniego kontraktu na usługi serwisowe

Świadczenie i monitorowanie usługi obejmuje:

 • Fazę mobilizacji
 • Przejęcie personelu i wyposażenia
 • Rozpoczęcie realizacji kontraktu
 • Fazę przejściowa
 • Fazę obsługi docelowej