Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
SAFETYWORKS!

SAFETYWORKS!

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest priorytetem w Grupie Bilfinger

SAFETYWORKS! jest programem, który rozpoczynamy w całej Grupie Bilfinger w roku 2013. Jest on oparty na standardach bezpieczeństwa pracy już istniejących w poszczególnych firmach. Najważniejszym celem SAFETYWORKS! jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia każdego pracownika.

Jednego możemy być pewni: nasze standardy bezpieczeństwa już są na wysokim poziomie. Określenie wymogów, w tym wdrożenie wymagań prawnych zostało zrealizowane i podlega ciągłemu monitorowaniu. Dzięki temu byliśmy w stanie zauważalnie zredukować liczbę wypadków w pracy. Tym niemniej, ta liczba mogłaby być znacznie niższa.

Dlatego, wyznaczyliśmy sobie cel dalszego zmniejszania ilości wypadków przy pracy oraz dalej, całkowite ich wyeliminowanie, co pozwoli co pozwoli stać się nam najlepszymi w naszej branży. Wymagania coraz większej grupy naszych klientów – również w odniesieniu do obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy – wciąż wzrastają. Aby pozostać konkurencyjnym wobec innych firm w przyszłości, musimy ciągle się doskonalić.

Każdego wypadku można uniknąć

Doświadczenie pokazuje, że około 90 procent wszystkich wypadków przy pracy, incydentów i podobnych zdarzeń jest związanych z ludzkim zachowaniem. Oznacza to, że można było ich uniknąć dzięki lepszej koncentracji na wykonywanych działaniach oraz większej świadomości bezpieczeństwa. Dlatego jednym z zadań programu SAFETYWORKS! jest rozwój kultury bezpieczeństwa. Kluczowym elementem jest zwiększenie świadomości bezpiecznych zachowań. Najważniejszym warunkiem jest podjęcie decyzji przez wszystkich pracowników i kadrę zarządzającą o wzięciu na siebie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo zarówno własne, jak i współpracowników.

Jeśli takie zachowanie stanie się udziałem wszystkich zaangażowanych osób, ukształtuje się kultura bezpieczeństwa, w której sprawy BHP będą miały najwyższy priorytet i nie będą one zaniedbywane na rzecz innych zadań.

Zero jest możliwe!

Nagrody w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy