Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Przeglądy, naprawy, remonty

Przeglądy, naprawy, remonty

Kotły

Wykonywanie przeglądów, napraw i remontów w zakresie:

 • części ciśnieniowej,
 • walczaków,
 • komór paleniskowych,
 • podgrzewaczy wody,
 • podgrzewaczy powietrza,
 • podgrzewaczy pary,
 • bunkrów węgla,
 • młynów,
 • kruszarek,
 • podajników węgla,
 • palników,
 • elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających
 • rusztów mechanicznych,
 • odżużlaczy,
 • pomp,
 • aparatury wraz z napędami,
 • rurociągów,
 • zbiorników,
 • elementów konstrukcji nośnych i pomocniczych.

Urządzenia wirujące, wentylatory, pompy

Sieci i instalacje ciepłownicze oraz wymienniki ciepła

Sieci, instalacje i pompownie p.poż

Urządzenia nawęglania i odpopielania

Urządzenia przygotowania wody

Suwnice i żurawie

 

Turbozespoły

Wykonywanie przeglądów, napraw i remontów w zakresie:

 • turbin kondensacyjnych,
 • turbin przeciwprężnych,
 • turbin upustowych,
 • części przepływowych,
 • układów regulacji (np: serwomotorów, zaworów regulacyjnych itp.),
 • układów olejowych (np: chłodnic, zaworów, przelewowego i redukcyjnego zbiornika, filtrów itp.),
 • układów próżniowych (np: smoczków),
 • podgrzewaczy regenerencyjnych,
 • wymienników ciepła
 • stacji redukcyjno schładzających,
 • odgazowywaczy,
 • zbiorników wody zasilającej,
 • generatorów chłodzonych powietrzem i wodorem,
 • stacji gazowych,
 • wzbudnic,
 • obracarek,
 • pomp,
 • przekładni,
 • armatury wraz z napędami,
 • rurociągów.

Zbiorniki, armatura i rurociągi

Wykonywanie przeglądów, napraw i remontów w zakresie:

 • zbiorników wody, gazów, odczynników chemicznych, ropopochodnych itp.,
 • rurociągów pary, wody, gazów, odczynników chemicznych, ropopochodnych itp.,
 • armatury wraz z napędami,
 • kompletacji dokumentacji i załatwiania formalności niezbędnych z przekazaniem obiektów podlegających warunkom technicznym Urzędu Dozoru Technicznego
 • do wykonawstwa powyższych robót posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Cementownie i zakłady wapiennicze:

 • Młyny kulowe
 • Młyny misowo- walcowe
 • Kruszarki
 • Łamacze
 • Suszarnie obrotowe
 • Cyklony
 • Separatory
 • Piece obrotowe do wypału
 • Wentylatory
 • Przenośniki ślimakowe i taśmowe
 • Urządzenia pomocnicze