Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Specjalistyczne usługi techniczne

Specjalistyczne usługi techniczne

 • inspekcja przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych metodą endoskopową;
 • laserowe osiowanie wałów;
 • laserowe ustawianie układów przepływowych oraz korpusów łożysk turbin, pomp itp.;
 • laserowe pomiary płaskości, równoległości, liniowości i przemieszczeń termicznych
  (w tym pomiar ugięcia belek);
 • badanie szczelności układów zamkniętych metodą ultradźwiękową;
 • wyważanie wirników w łożyskach własnych;
 • opracowywanie jednostkowych technologii naprawy i regeneracji spawaniem elementów maszyn i urządzeń;
 • opracowywanie dokumentacji w celu przekazania urządzeń pod dozór techniczny;
 • opracowywanie warunków technicznych, w tym wymagań jakościowych, dotyczących projektowania, wykonania i odbioru złączy spawanych;
 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z warunkami technicznymi odbioru i poprawności połączeń spawanych;
 • odbiór maszyn, urządzeń i konstrukcji spawanych w imieniu inwestora;
 • nadzór inwestorski nad pracami spawalniczymi.