Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
O nas

O nas

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Bilfinger. Jako grupa inżynieryjna i serwisowa Bilfinger rozwija, buduje, utrzymuje i eksploatuje elektrownie, obiekty infrastruktury, obiekty przemysłowe, energetyczne oraz nieruchomości.

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowego utrzymania ruchu, remontów, projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Naszą kluczową usługę kompleksowego utrzymania ruchu realizujemy we wszystkich branżach tj. mechanicznej, elektrycznej i AKPIA, obmurzy ogniotrwałych, izolacji termicznych, rusztowań i usług diagnostycznych. Ponadto realizujemy również projekty remontowe, inwestycyjne i modernizacyjne branżach mechanicznej, elektrycznej i AKPIA, obmurzy ogniotrwałych i usług diagnostycznych oraz izolacyjnych, jeśli są one częścią wielobranżowej, kompleksowej oferty i projektu.

Realizujemy projekty dla przemysłu, w szczególności dla energetyki, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego, cementowego i papierniczego.

Kompleksowość naszej oferty gwarantuje klientom najlepszą relację oferowanego zakresu usług i ich jakości do ceny.