Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
BMC - Bilfinger Maintenance Concept

Koncepcja Utrzymania Ruchu Bilfinger - pierwszorzędne utrzymanie ruchu w Twoim zakładzie

Wiele znanych firm korzysta z usług utrzymania Bilfinger, ponieważ jesteśmy wiodącym dostawcą usług przemysłowych. Aby wszyscy klienci czerpali równe korzyści z naszych usług, zebraliśmy i starannie ujednoliciliśmy wiedzę fachową, którą zdobyliśmy w ciągu kilkudziesięciu lat. W konsekwencji powstała unikatowa w branży koncepcja: Koncepcja Utrzymania Ruchu Bilfinger (ang. Bilfinger Maintenance Concept, BMC). To kompleksowe narzędzie jest podzielone na 16 modułów i opiera się na doświadczeniu i wiedzy zaczerpniętych z ponad 400 analiz utrzymania ruchu oraz ponad 100 obecnych umów partnerskich. Koncepcja jest precyzyjnie dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta i ma dwa wyraźnie określone cele: zwiększenie niezawodności zakładów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów utrzymania ruchu. W ciągu pięciu lat możliwość redukcji kosztów może wynieść nawet 40 procent, podczas gdy wydajność zakładu może wzrosnąć nawet o 10 procent (pod pewnymi warunkami).

 

Podstawowa zasada BMC jest prosta

Utrzymanie ruchu rozumiemy jako zintegrowane ogniwo łańcucha wartości; w tym obszarze zatrudniamy kilka tysięcy inżynierów, techników i wykwalifikowanych pracowników. Dla klienta oznacza to wszechstronną wiedzę fachową połączoną z dużą elastycznością. W okresach, gdy wykonuje się mniej prac konserwacyjnych i napraw, możemy przydzielić naszych pracowników do innych zleceń i uelastycznić koszty stałe. Jednocześnie możemy wprowadzić do utrzymania ruchu inteligentne narzędzia. Jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem rozpoznać ewentualne zakłócenia, ocenić je pod kątem ryzyka i samodzielnie podjąć odpowiednie działania. Oszczędza to nie tylko pieniądze, ale i czas. W tym celu wykorzystujemy również naszą wiedzę fachową w dziedzinie rozwiązań cyfrowych. Dzięki nowym technologiom ewentualne usterki można przewidzieć jeszcze łatwiej i jeszcze wcześniej. BMC zawiera również moduły dotyczące bezpieczeństwa i jakości.

Jak skorzystać z BMC?

Wdrożenie BMC rozpoczyna się od Analizy Utrzymania Ruchu Bilfinger (ang. Bilfinger Maintenance Analysis, BMA). Analizę wykonuje się w oparciu o odpowiedzi z kwestionariusza; jest to najważniejsze narzędzie, które możemy wykorzystać w celu ustalenia możliwości wprowadzenia ulepszeń. Kwestionariusze są zazwyczaj przeprowadzane wśród pracowników i członków kadry kierowniczej wyższego szczebla z działów utrzymania ruchu, zaopatrzenia, inżynierii i produkcji. Wyniki udostępniamy naszym klientom w postaci tzw. wykresów radarowych. Wykresy te nie tylko wyraźnie podkreślają, gdzie można wprowadzić ulepszenia, ale mogą być również wykorzystane do przedstawienia postępu, który można osiągnąć poprzez zastosowanie BMC. Jednocześnie przeprowadzamy oczywiście również ocenę skutków finansowych wprowadzenia ulepszeń.

 

BMC – 16 moduły

Koncepcja Utrzymania Ruchu Bilfinger oferuje klientom rozwiązania zawierające priorytety, które można dopasować do ich wymagań. Częścią tej koncepcji opartej na partnerstwie jest ciągły rozwój. W tym zakresie BMC jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o włączenie utrzymania ruchu do łańcucha wartości. Wyznaczyliśmy sobie ten standard jakości na całym świecie.
Gerald Pilotto, Prezes Wykonawczy na E&M Continental Europe w Bilfinger