Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Bilfinger IS Polska patrzy w przyszłość!

Przygotowanie absolwenta technikum do efektywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy to wspólne zadanie szkół oraz pracodawców. By sprostać tym wyzwaniom Bilfinger otwiera przed uczniami możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych, polegających na poznawaniu wykorzystywanego w firmie parku maszynowego oraz procesów technologicznych. Młodzi ludzie rozwijają w trakcie nauki w szkole wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które potem mają możliwość doskonalić podczas praktycznej nauki zawodu w Bilfinger. Taki system pozwala również na przygotowanie uczniów do dalszego świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Do tej pory w praktykach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie i Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie.

Bilfinger zawarł także Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, obejmując patronat nad klasami elektryków i elektroników, w zakresie kształcenia zawodowego oraz odpowiedniego przygotowania absolwentów do rynku pracy. Podpisane Porozumienie w szerokim zakresie umożliwia uczniom Zespołu Szkół, kształcącym się na kierunkach elektryk i elektronik, zdobywanie wiedzy branżowej w zróżnicowany sposób. W ramach współpracy partnerskiej, Specjaliści reprezentujący Bilfinger IS Polska, wygłosili na Dniach Nauki organizowanych przez Zespół Szkół w Zielonce, wykład na temat „Bezpiecznej organizacji pracy w energetyce”.