Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Branża elektryczna i AKPiA

Branża elektryczna i AKPiA

Wykonywanie napraw, przeglądów i remontów w zakresie:

 • wzbudnic i układów wzbudzenia statycznego,
 • transformatorów mocy i rozdzielczych (bez remontów wewnętrznych transformatorów),
 • rozdzielnic nn, SN, WN,
 • aparatury rozdzielczej, w tym wyłączników nn. SN, WN,
 • baterii akumulatorów,
 • silników elektrycznych i prądnic (bez wymiany uzwojeń z drutu profilowanego),
 • układów napędowych armatury,
 • elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających,
 • układów kompensacji mocy biernej,
 • tras kablowych,
 • szynoprzewodów
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,
 • suwnic, elektrowciągów i dźwigów,
 • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz obwodów sterowania i sygnalizacji w nastawniach.

Branża AKPiA

Wykonywanie napraw, przeglądów i remontów w zakresie:

 • sprawdzania, kalibracji, napraw i legalizacji aparatury AKPiA,
 • telewizji przemysłowej i systemów alarmowych,
 • układów zabezpieczeń technologicznych, automatyki obiektowej, pomiarów specjalnych (sterowniki jednoprocesorowe) wraz z uruchomieniami,
 • instalacji sterowania hydraulicznego, pneumatycznego i elektrycznego wraz z elementami wykonawczymi wraz z uruchomieniami
 • suwnic, elektrowciągów i dźwigów,
 • systemów cyfrowych wraz z uruchomieniami,