Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Diagnostyka urządzeń energetycznych

Diagnostyka urządzeń energetycznych

Prowadzimy kompleksowe badania:

 • kotłów parowych i wodnych;
 • turbozespołów;
 • rurociągów i armatury;
 • zbiorników i wymienników ciepła;
 • pomp, sprężarek, wentylatorów, przekładni zębatych;
 • instalacji przemysłowych i konstrukcji stalowych;
 • silników elektrycznych.

Rozwiązujemy problemy związane z:

 • rozpoznaniem stanu technicznego długo eksploatowanych urządzeń;
 • prognozowaniem czasu życia maszyn i planowaniem remontów;
 • organizacją systemu planowej obsługi technicznej;
 • ustaleniem przyczyn awarii i określeniem środków zapobiegawczych

Posiadamy wszechstronne doświadczenie i kompetencje w dziedzinie diagnostyki technicznej nabyte podczas kilkunastu lat działania na obiektach Vattenfall Heat Poland S.A. Nasze Laboratorium Badań Materiałowych posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego II stopnia wg PN-EN ISO/IEC 17025 nr LB -149/27, a personel uprawnienia wg PN-EN 473 nadane przez UDT Cert oraz TŰV Cert. Zatrudniamy specjalistów posiadających uprawnienia Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE).

W zakresie wibrodiagnostyki nasi pracownicy zostali przeszkoleni w ośrodkach szkoleniowych wiodących firm światowych BENTLY NEVADA Co. Minden, USA oraz SKF Condition Monitoring w Holandii.