Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Meldungen Detail

Zmiany w Bilfinger IS Polska

01.04.2014

W związku z trwającym procesem zmian organizacyjnych w Koncernie Bilfinger SE wszystkie przedsiębiorstwa należące do Koncernu zostały pogrupowane i przypisane ze względu na wiodący profil działalności do 14 Dywizji.


Konsekwencją wdrażania nowej struktury organizacyjnej koncernu są również zmiany organizacyjne w poszczególnych krajach i spółkach. W wyniku tych zmian następują procesy łączenia spółek jak również przesunięcia zakresów działalności.

Z tego powodu z dniem 01 kwietnia 2014 r., właściciele Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. i Multiserwis Sp. z o. o. - naszej siostrzanej spółki z grupy kapitałowej Bilfinger, podjęli decyzję o przesunięciu inwestycyjnej działalności projektowej w zakresie izolacji i fasad z Bilfinger Industrial Services Polska do Multiserwisu.

Bilfinger IS Polska znajduje się obecnie w Dywizji Utrzymanie Ruchu (Industrial Maintenance).

Naszą  kluczową usługę kompleksowego utrzymania ruchu realizujemy nadal we wszystkich dotychczasowych branżach tj. mechanicznej, elektrycznej i AKPIA, obmurzy ogniotrwałych, izolacji termicznych, rusztowań i usług diagnostycznych.

Bilfinger IS Polska nadal realizuje dla swoich klientów projekty remontowe, inwestycyjne i modernizacyjne w branżach mechanicznej, elektrycznej i AKPIA, obmurzy ogniotrwałych i usług diagnostycznych oraz izolacji, jeśli jest ona częścią wielobranżowej, kompleksowej oferty i projektu.