Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Nasze środowisko pracy

Nasze środowisko pracy

Tworzymy środowisko pracy, w którym:

  • szczególnie dbamy o wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • utrzymujemy wysokie standardy etyczne współpracy z pracownikami i partnerami zewnętrznymi
  • tworzymy możliwości rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń w projektach krajowych i zagranicznych oraz budowę i wdrażanie nowoczesnych narzędzi i systemów w obszarze zarządzania
  • tworzymy atmosferę otwartości, zaangażowania i pracy zespołowej
  • wspieramy kreatywność i innowacyjność
  • wynagradzamy pracowników zgodnie z ich kompetencjami oraz efektami pracy